Tilpasset og skræddersyet medie rapporter

Medierapporter kan skræddersyes til at indeholde præcis de analyser og informationer, I ønsker at inkludere. Du kan selv styre, om I ønsker at se analyser baseret på antal omtaler, impressions eller værdi og skjule dem der ikke er relevante.

Jeres medierapport giver jer et grundigt indblik i jeres medieomtales performance og udvikling, og I bestemmer nu selv, hvilket parameter jeres analyser skal basere sig på. Med ét klik har I mulighed for at skjule de analyser, I ikke ønsker at inkludere i jeres medierapport.
Klik blot på “Hide page”-knappen angivet nederst til venstre på den pågældende side. 


På billedet nedenfor angiver en rød pil, hvor I finder “skjul denne side”-funktionen. 
Gem din medierapport som skabelon  

Det er nu muligt at skjule alle de sider, I gerne vil. Når jeres medierapport er klar og tilpasset jeres behov, kan du vælge at gemme medierapporten som en skabelon, som I nemt kan tage udgangspunkt i en anden gang. Hvis I ønsker at gemme skabelonen, klik blot på “Create template” øverst til højre på siden. 


Eksportér din medierapport med det samme
Hvis I ikke ønsker at gemme den tilrettede medierapport som en skabelon til fremtidigt brug, kan I vælge at eksportere medie rapporten med det samme. I skal blot klikke på “Export Report”-knappen på på siden i platformen. Jeres medierapport er nu klar til download og deling.